کاربرد نانو حباب در صنعت

دیگر کاربرد های نانو حباب

نانو حباب به حباب‌هایی با اندازه کوچکتر از 200 نانومتر(یک هزارم قطر موی انسان) گفته می‌شود. نانوحباب را می‌توان از هر گازی و درون هر سیالی ایجاد کرد. با توجه به اندازه بسیار ریز، نانوحباب‌ها ویژگی‌ها. خواص منحصر بفرد فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از خود نشان می‌‌دهند.

جداسازی فیزیکی